Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων Δημοσιογράφων με χρήση voucher (Επιταγής Κατάρτισης) στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας


Η «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 υλοποιεί το πρόγραμμα "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ".
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ, της Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ., της Ε.Σ.Π.Η.Τ., της Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.Ε.Ε. και της Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν. που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν απο την ΕΣΗΕΑ στο Μητρώο Ωφελουμένων με συγκεκριμένα κριτήρια (ηλικία και διάρκεια ανεργίας) μέσω μοριοδότησης αφού υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω διαδικτύου www.voucher.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 27/6/2014.
Οι ωφελούμενοι δεν επιτρέπεται να έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων ΤΠΕ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος.
Οι συμμετέχοντες:
Ø       Θα παρακολουθήσουν 300 ώρες εκπαίδευσης στις θεματικές ενότητες: 
1.      Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Η αποστολή του σύγχρονου δημοσιογράφου
2.      Μετάφραση και Δημοσιογραφία - Τεχνική Ορολογία
3.      Δημοσιογραφική Δεοντολογία
4.      Δημοσιογραφική Επιχειρηματική Δραστηριότητα
5.      Bussiness Plan
6.      Νέες Τεχνολογίες: Δίκτυα Υπολογιστών
7.      Νέες Τεχνολογίες: Προγραμματισμός και RDBMS
8.      Νέες Τεχνολογίες: Γραφικά - Επεξεργασία Εικόνας
9.      Νέες Τεχνολογίες: INTERNET
10.  Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Εργατικό Δίκαιο, Προετοιμασία Καταρτιζόμενου για την Αγορά Εργασίας.
Ø       Θα συμμετάσχουν δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων τους από φορείς αναγνωρισμένους από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων.
Ø        Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 1500 € με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ", ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη, στο τηλ. 2310 500191.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου