Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Φορτοεκφορτωτών Ξηράς - Λιμένος με χρήση voucher (Επιταγής Κατάρτισης)


Η «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 υλοποιεί το πρόγραμμα "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ - ΛΙΜΕΝΟΣ που στοχεύει στη βελτίωση δεξιοτήτων σύμφωνα με το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του φορτοεκφορτωτή.Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απασχολούμενοι ως φορτοεκφορτωτές και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω διαδικτύου www.voucher.gov.gr μέχρι και τις 13 Ιουνίου 2014

Οι συμμετέχοντες

Ø Θα παρακολουθήσουν Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε επαγγελματικές δεξιότητες βάσει του πιστοποιημένου επαγγελματικού περιγράμματος του φορτοεκφορτωτή & Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 30 ωρών των ωφελουμένων εντός των δομών κατάρτισης, με τη μορφή case studies. 

Ø Θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή ξηράς-λιμένος. 

Ø Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα αξίας 750 € με την ολοκλήρωση της κατάρτισης. 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ", ΒΑΚΧΟΥ 19-23, 546 29, Θεσσαλονίκη, στο τηλ. 2310 500191.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου